Wyburzenia, rozbiórki

  • budynków mieszkalnych i gospodarczych
  • nawierzchni dróg i parkingów