Przewóz materiałów

  • załadunek i wywóz np: ziemi, gruzu itp.
  • załadunek i rozładunek towarów na paletach