Prace ziemne, wykopy

  • przygotowanie terenu pod budowę
  • niwelacje terenu
  • skarpowanie, hałdowanie
  • wykopy fundamentów budynków szamb, studzienek kanalizacyjnych, przepompowni, basenów, oczek wodnych itp.
  • zasypywanie ław fundamentowych, nie używanych studni, piwnic itp.