Odśnieżanie

  • placy, parkingów
  • dróg, chodników
  • wywóz nagromadzonego śniegu

W czasie trwania zimy utrzymywanie dróg, chodników oraz parkingów w jak najlepszym stanie jest rzeczą priorytetową. Z tego też względu należy regularnie oczyszczać miejsca użytkowe z nagromadzonego śniegu, który nawet w niewielkich ilościach może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Nasza firma Eurologic specjalizuje się w wykonywaniu wszelkich prac związanych z oczyszczaniem miejsc użyteczności publicznej z zanieczyszczeń spowodowanych opadami śniegu w sezonie zimowym. Wykonujemy odśnieżanie placów, parkingów, dróg, chodników oraz zapewniamy wywóz nagromadzonego śniegu. Miejscem, gdzie świadczymy usługi jest Rzeszów, jakkolwiek na specjalne życzenie Klienta możemy oczyszczanie wykonać w innym mieście. Nasza załoga została przeszkolona w zakresie zasad BHP oraz wykonywania pracy przy użyciu specjalistycznego, renomowanego sprzętu. Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie odśnieżanego terenu, zaś nowoczesny sprzęt umożliwia nam skrócenie wykonywanej pracy.