Budowa dróg, parkingów

  • usuwanie warstwy ziemi
  • wyrównywanie terenu
  • instalacje techniczne (odwodnienie, oświetlenie itp.)
  • stabilizacja, zagęszczanie gruntu
  • układanie warstw wierzchnich np. kostka brukowa, płyty betonowe, asfalt itp.