Wycinka drzew przed budową altany ogrodowej

Na przełomie roku zakończyliśmy kolejne zadanie. Ekipa firmy eurologic zrealizowała kompleksową wycinkę drzew i krzewów na działce, gdzie inwestor będzie budował altanę ogrodową. Brygada eurologic pracowała kilka dni, gdyż teren wycinki był rozległy. Zlecający pracę oprócz altany zaplanował także infrastrukturę towarzyszącą, tj. alejki obsadzone zielenią oraz ciągi chodnikowe. Prace wycinkowe przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego przebiegły bardzo sprawnie. Ostatnim etapem było złożenie w pryzmy oddzielonych części drzew: gałęzi, korzeni i pniaków.