Karczowanie działki pod założenie ogrodu

Klient zakupił zaniedbaną działkę w terenie wiejskim. W najbliższych miesiącach zaplanował wykorzystanie działki pod wypoczynek i rekreację oraz założenie ogrodu. W tym celu na zaniedbanej działce przeprowadzono systematyczne karczowanie. Fachowcy z firmy eurologic wykonali prace wycinkowe przy użyciu pił spalinowych, sekatorów i podkaszarek.
Oczyszczanie działki trwało kilka dni. Na działce pozostawiono duże i zdrowe drzewa, a stare i chore wycięto. Wykoszono także wysokie trawy i samosiejki. Na prośbę zlecającego cały materiał zielony pocięto i posegregowano w pryzmy gałęzi, pniaków, metrówek i korzeni. Teren działki został już przekazany gospodarzowi w celu dalszych prac projektowych.